SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
BIKÄNSLA bi3~ɟän2sla, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(mindre br.) känsla som åtföljer en annan o. som är mindre framträdande än denna. Carlén Bull. 3: 258 (1847, 1871). Gå dem (dvs. människorna) blott närmare inpå lifvet, så finner du alltid bitankar, bikänslor. Angered-Strandberg N. värld. 261 (1898).
Spoiler title
Spoiler content