SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1909  
BIKYRKOGÅRD bi3~ɟyrkωgå2rd l. ~ɟyr2-kωgård, l. ~ɟær-, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(knappast br.) kyrkogård som (tillfälligtvis) användes vid sidan om den egentliga. Bij-kyrkogårdar, til deras begrafning som hädan efter genom Farsoten med döden afgå. Sthms stadsord. 2: 237 (1710).
Spoiler title