SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
BISORG, f.
Ordformer
(by- Weise 21 (1697))
Etymologi
[jfr mnt. bisorge, uppvisadt bl. i annan bet., ä. t. beisorge, äfvensom fsv. besorgh, af mnt. besorge, motsv. ä. holl. bezorg, ä. t. besorg, vbalsbst. till besorgen (se BESÖRJA); se BI-, prefix1 1]
(†) oro, farhåga, bekymmer. Effter sådana fara och bijsorg förhonden är, ath wij .. vförsächrede äre, både med the fremmende och wåre egne bönder. G. I:s reg. 15: 30 (1543). Sådhan fredh, ther medh .. wij alle, för alle tilkommande bijsorgh och farligheeter, måtte nogsambt förwarade, och försäkrade bliffue. Tegel G. I 2: 224 (1622; efter handl. fr. 1544). Lind (1749; under beysorge). Weise 1: 16 (1769). Anm. Språkprofvet under BESORG är identiskt med det här från G. I:s reg. anförda o. hör rätteligen hit.
Spoiler title
Spoiler content