SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
BISPEGEL, m.
Etymologi
[väl af BISPEL l. mnt. bispel med anslutning till SPEGEL]
(†) exempel, förebild. På thet hans Lärjungar .. icke twifla skulle, införer han Judarnas Zegare (dvs. ur) til en bijspegel, at såsom ingen annor dagzens timar kan förkorta .. kan och icke heller någon Menniskiones Liffztimar förkorta .. vthan Gudh allena. Vigæus Horol. C 3 b (1632).
Spoiler title
Spoiler content