SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
BORGA bor3ja2, v.3 -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[afl. af BORG, sbst.3]
sjöt. förstärka l. försäkra medelst extra trossar l. dyl. Pihlström Skepps aflöpn. 264 (1796). Boström Tackl. 7 (1840).
Särskild förbindelse:
BORGA UPP 10 4. = BORGA, v.3 C. Skogman (c. 1841) i Vår flotta 1911, s. 95. Ekelöf Naut. ordl. (1898; under borg).
Spoiler title
Spoiler content