SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
BRUDSTUGA brɯ3d~stɯ2ga, sbst.2, r. l. f.; pl. (†) -er (Rääf Ydre 4: 418 (cit. fr. 1693: Brustufwer)); förr äfv. BRUDSTOD, r. l. f.
Ordformer
(bru- Murenius AV 317 (1656: brwstugångh), Fatab. 1912, s. 40. -stod ConsEcclAboP 130 (1658), Därs. 421, 423 (1660). -stuga SynodA 2: 13 (1584), Fatab. 1912, s. 40. -stufva KyrkohÅ 1914, s. 260 (1639), Rääf Ydre 4: 418 (cit. fr. 1693: Brustufwer, pl.). -stu Hagström Herdam. 2: 72 (cit. fr. 1650), Fatab. 1912, s. 40. brusta, bruste Rääf Ydre 1: 109 (cit. fr. 1691), Därs. (1856), Fatab. 1912, s. 40. -stad Hagström Herdam. 1: 430 (cit. fr. c. 1685). -skog VetAH 1804, s. 10, Möller (1807))
Etymologi
[fsv. brudha studh, af BRUD, sbst.1 1, o. studh, stöd; jfr BRANDSTOD; jfr sv. dial. brusta, bru(d)stugor. Brudstuga (brusta osv.) o. brudskog äro förvrängningar af brudstod]
(jfr anm. sp. 4305) i uttr. l. löpa brudstuga l. i brudstuga, om blifvande brud: gå omkring (i sin egen o. angränsande socknar) o. tigga bidrag till bosättningen. Ingen lösskona skall löpa brudstuga. SynodA 2: 13 (1584). Hon öffuergaff sijn festeman .. seden hon hade gått i brudstugu och föruerffuat sigh 2 ℔ vll. BtFinlH 2: 248 (1588). Hon hafr gåt öfuer 3 sochner i brudstodh. ConsEcclAboP 423 (1660). Landsm. 1909, s. 80.(†) Gå .. i Brustufwer. Rääf Ydre 4: 418 (cit. fr. 1693).
Ssgr (jfr anm. sp. 4305): BRUDSTUGE- l. -STUGO- l. -STUGU-GÅNG. (-stu- Murenius AV 317 (1656), Hagström) Murenius AV 82 (1642). Den s. k. ”brudstugången” .. bestod däruti, att fästmön, åtföljd af någon hustru i släkten, brukade vandra omkring till fränder och grannar för att insamla gåfvor till den blifvande bosättningen. Hagström Herdam. 4: 268 (1901).
-HJÄLP. om den bosättningshjälp som erhålles vid brudstugugång. Trolofningz gåfuor och brudstugu hielp hörer .. (bruden) enskijlt til at behålla. Murenius AV 193 (1649).
-PIGA. om blifvande brud som ”går i brudstuga”. Hagström Herdam. 3: 521 (cit. fr. 1642). Brudstugopigor och sädestiggare från andra socknar förbjudas att löpa hijt (till Dunker) i Brudstadh. Därs. 1: 430 (cit. fr. c. 1685).
-RÄNNANDE, n. jfr -GÅNG. Murenius AV 443, 450 (1660).
-TIGGERI. Murenius AV 268 (1653).
Spoiler title
Spoiler content