SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BRÅSPEL brå3~spe2l, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(brå(å)- 1640 osv. bråd- 16981884. brott- (brått-) 18661920. brad- 1691. brat- 1691. brä- 1645. bräd- 1765. brät- 1691)
Etymologi
[liksom d. bradspil, ä. d. bratspil, af nt. brātspill, holl. braadspil, ombildningar af mnt. brātspit resp. holl. braadspit, stekspett, till braten resp. braden, steka (se BRÅDA, v.1; jfr BRÅD, sbst.). Benämningen beror på den likhet som ett bråspel, särsk. gm sin horisontala spelaxel, har med ett stekspett]
sjöt. vindspel (ankarspel) med horisontal spelaxel; motsatt: gångspel. OxBr. 11: 780 (1640). Bergdahl Antip. 2 (1906).
Ssg: BRÅSPELS-BETING. till bråspel hörande beting. WoJ (1891).
Spoiler title
Spoiler content