SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BRÖSTA brös3ta2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (äfv. konkretare, Witt Skeppsb. 50 (1857)).
Etymologi
[af t. brüsten, afledn. af brust (se BRÖST 5 g)]
(i sht byggn. o. skeppsb.) göra en uthuggning i (en bjälke), så afpassad att däri kan infällas en annan (ofta korsande) bjälke; ofta i förb. brösta (en bjälke) till, äfv. öfver (en annan), gm dylik uthuggning i den ena l. båda bjälkarna infälla (en bjälke) i (en annan). Äro timren lika tjocka och bröstningen tagen till halfva tjockleken af hvardera timret, så sägas piecerna vara bröstade halft i halft. Witt Skeppsb. 50 (1857). 2NF 30: 497 (1920).
Särsk. förb.: BRÖSTA NED l. NER10 4. Dalman 32 (1765).