SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BULLE bul3e2, r. l. m.; best. -en; stundom (numera bl. hvard., nästan bl. i Sveal. o. Norrl. samt i Finl.) BULLA, r. (l. f.); best. -an;
pl. -ar, äfv. (numera bl. i Finl., hvard.) -or (Dalin Vitt. 5: 481 (1754), Topelius Läsn. 1: 67 (1865)).
Ordformer
(bå- Dalin Arg. 2: 395 (1734, 1754: bak-Bålla; dial.-form). -e (i oblik kasus) 1781 osv. -a (i nom.) 16651920)
Etymologi
[jfr d. bolle, nt. bolle, holl. bol; eg. samma ord som BOLLE, sbst.1]
1) mjukt, kullrigt, rundt (l. aflångt) bröd; numera (utom i vissa delar af landet) nästan uteslutande om hvetebröd, i sht mindre, mjukt sådant hvilket förtäres till kaffe o. d.; i sht förr stundom om bröd öfverhufvud; jfr KAKA, LIMPA, LÄNGD, LEF. Spring och köp för 25 öre bullar! Bureus Suml. 24 (c. 1600; anfördt fr. Norrl.). (En änka) som flera små .. barn hafwer än bullar bröd i huset. Swedberg Dödst. 479 (1711). TLev. 1901, nr 46, s. 1. Melissa från Tarent, vacker och trind som en bulle. VLitt. 1: 529 (1903). — jfr BAK-, BRÖD-, FASTLAGS-, FETTISDAGS-, HVETE-, RÅGSIKTS-, SAFFRANS-BULLE. — särsk. mer l. mindre bildl. Stackaren hade tydligen tandvärk, ty hela kinden var en enda bulle. särsk. (hvard.) opers. i uttr. det blir andra bullar (af), äfv. det vankas andra bullar o. d., det blir annat af; numera nästan bl. om sådan förändring att en sparsammare l. mera arbetsfylld l. öfverhufvud strängare ordning genomföres (för ngn); ofta ss. hotelse; äfv. (i sht förr) det var l. här ska ni få se på andra bullar, det var (ngt helt) annat (och bättre) osv. Weste (1807). Här skall bli andra bullar af, / Din tjenst skall snart dras in. Sehlstedt 4: 151 (1871). Cederström Minn. 28 (1913).
2) rundad l. kulformig liten klimp af köttfärs l. annan smet som (jämte andra af samma slag) stekes l. kokas ss. (tillbehör till) en maträtt; i sht i ssgr l. elliptiskt för ngn af dessa. Emedlertid giöres små platta runda bullar af .. kiöttet, .. hvilka stekes gul-bruna uti pankakspanna med smör. Warg 96 (1755). (Af köttet o. fläsket) formas aflånga bullar. Hagdahl Kok. 462 (1879). — jfr FISK-, KÖTT-, POTATIS-, SILL-BULLE.
3) [jfr BOLLE, sbst.2] (bl. i ssgr) i benämningar på växten Trollius europæus Lin.; jfr BULLE-BLOMMA, -BLOMSTER (se BULLER-BLOMSTER) samt GULL-, SMÖR-, ÄNGS-BULLE.
Afledn.: BULLIG, förr äfv. BULLOT, adj. (-ot 17051734) (numera mindre br.) till 1: som har form(en) af en bulle, kupig, kullrig. Broman HelsB 279 (1705). Ryggen (hos fullblodshästen) är .. någon gång svagt bullig bakåt korset. Ehrengranat Ridsk. I. 1: 8 (1836). Bulliga grästufvor. Hedin Transhim. 2: 480 (1909).
Spoiler title
Spoiler content