SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
CENT sän4t, sbst.1, r. (l. m.); best. -en; pl. =, äfv. -s.
Etymologi
[af eng. cent, förestlaget ss. myntbeteckning af amerikanen R. Morris 1782, o. i sin gängse bet. infördt 1786 af kongressen i Förenta staterna; af fr. cent l. lat. centum, hundra (jfr CENTAL, CENTEN, CENTESIMAL, CENTI-, CENTIM, CENTNER, PROCENT samt HUNDRA). Jfr Murray]
om hundradedelen af myntenheten(s värde) i vissa länders myntsystem. — särsk.
a) i Nordamerikas Förenta stater, äfvensom Kanada o. åtsk. andra brittiska kolonier: hundradedelen af en dollar(s värde), motsv. 3,73 öre i sv. mynt; mynt af nämnda värde. Otto Handb. f. köpm. 285 (1820). På en dollar gå hundra cents. NF 3: 1338 (1880). Präglade mynt: .. I silfver: särskilda mynt på .. 3, 5, 10, 25, 50 Cents. I koppar: särskilda mynt på 1/2, 1 Cent. Engström Jord. mått 292 (1883). 30 à 40 cent. Nordin Emigr. ant. 7 (1902).
b) i Holland (sedan 1816): hundradedelen af en gulden(s värde), motsv. omkr. 1,5 öre i sv. mynt; mynt af nämnda värde. Georgii Jord. myntsorter 13 (1842). 1 gulden à 100 cent. Oumb. alm. 1902, s. 25.
Anm. 1844 års bankoutskott förordade i sitt förslag till nytt myntsystem för Sverge cent ss. benämning på hundradedelen af den i samma förslag uppställda myntenheten, ”riksdalern” (jfr Bancoutsk. bet. 1844—45, nr 15, s. 7); förslaget blef dock ej af Rikets Ständer antaget.
Ssg: CENT-STYCKE3~20. Nordenskiöld Vega 1: 434 (1880). jfr: Utskottet (har) härigenom skolat hemställa, att 1 Skeppund Koppar stapelstadsvigt utmyntas till Sexhundra Riksdaler .. i 10-Centstycken. Fyrahundrafemtio Riksdaler .. i 5-Centstycken. Trehundrasjutiofem Riksdaler .. i 2-Centstycken; samt Trehundra Riksdaler .. i 1-Cent- och 1/2-Centstycken. Bancoutsk. bet. 1844—45, nr 15, s. 10.
Spoiler title
Spoiler content