SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
CENSUS sän3sus2, äfv. 40 (sä`nnsuss Dalin), r. (m. Dalin (1850)); i best. anv. vanl. utan slutartikel, sällan -en.
Etymologi
[jfr t. o. eng. census, fr. cens, af lat. census, af censere (se under CENSOR)]
1) i fråga om ä. romerska förh.
a) om det, hufvudsakligen gm censorerna (se d. o. 1), i regeln hvart femte år, verkställda upprättandet af förteckning på skattskyldige o. värnpliktige medborgare; jfr MANTALS-, SKATT-SKRIFNING. Björkegren (1784, under cens). Lindberg Ant.-lex. 1: 231 (1802). Callerholm Adam 1: 98 (1843). Ingen (romersk riddare) skulle få behålla sin tjenstehäst .. öfver fyrtiosjette lefnadsåret, eller åtminstone ej längre än till näst efter denna tidpunkt inträffande census. Centerwall Rom. fornk. 179 (1883). — jfr RIKS-CENSUS.
b) om den förmögenhet hvartill ngn vid den under a nämnda förrättningen uppskattades; viss förmögenhet som fordrades för att vid census blifva uppförd i en viss klass af de romerska medborgarna. Borgare som hafva en census af 125,000 as. Centerwall Rom. fornk. 417 (1891). — jfr RIDDAR-, SENATORS-CENSUS.
2) i fråga om moderna förh.
a) [efter motsv. anv. i eng.] nat.-ekon. i fråga om utl. förh.: folkräkning. Man äger .. icke någon detaljerad uppgift deröfver (dvs. öfver folkmängden i Columbia), då någon riktig census icke blifvit gjord sedan Spaniorernas tid. Gosselman Col. 2: 230 (1828, 1830). Kostnaden för en amerikansk ”Census” i våra dagar (uppgår) till mellan 25 och 30 millioner kronor! G. Sundbärg i Ekon. samh. 2: 82 (1894).
b) [efter motsv. anv. i fr.] viss uppskattad förmögenhet l. inkomst ss. villkor för rösträtt l. valbarhet till vissa korporationer, i sht till riksdag o. d.; jfr STRECK. Dalin (1850; i fråga om fr. förh.). Der (dvs. i Sv.) finnes .. en census för rösträtt på kommunalstämma, men denna census är mycket låg, så att sammansättningen i alla fall blifver mycket demokratisk. Svedelius Statsk. 1: 16 (1868). Med census menas det förmögenhetsvillkor, som fordras för att åtnjuta politisk rösträtt. Aldén Medb. 1: 44 (1884, 1896). — jfr FÖRMÖGENHETS-, VAL-CENSUS.
Ssgr: (2 a) CENSUS-BEFOLKNING30~020. vid folkräkning konstaterad befolkning. Censusbefolkningens antal (i den nordamerikanska staten Iowa) .. uppgick 1880 till 1,624,615. NF 7: 769 (1883).
(2 b) -BESTÄMMELSE~0200. bestämmelse om en viss förmögenhet l. inkomst ss. villkor för valrätt o. d. Svedelius Statsk. 2: 78 (1868). Dens. Repr. 340 (1889).
(2 b) -FORDRAN l. -FORDRING~20. jfr -BESTÄMMELSE. Nyström Svedelius Statsk. 1: 132 (1887). Svedelius Repr. 438 (1889).
(1 a, 2 a) -FÖRRÄTTNING~020. Centerwall Rom. fornk. 291 (1884).
(2 b) -INSKRÄNKNING~020. Hvarje fransman .. är valbar (till deputeradekammaren) vid 25 års ålder utan några censusinskränkningar. Nyström Svedelius Statsk. 2: 180 (1887).
(1 b, 2 b) -KLASS~2. De högre censusklasserna. Centerwall Rom. fornk. 589 (1891).
(1 a) -LISTA~20, sbst. Därs. 285, 291 (1884).
(1 a) -PERIOD ~102. Därs. 282.
(2 b) -STRECK~2. jfr PENNING-STRECK. Wieselgren Bilder 125 (1888).
(1 b, 2 b) -SUMMA~20. Centerwall Rom. fornk. 289 (1884).
Spoiler title
Spoiler content