SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
CITRAT sitra4t, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr t. citrat, eng. o. fr. citrate, bildadt till lat. citrus (se CITRUS, CITRON) med den i kem. ämnesnamn vanliga ändelsen -at (-ate)]
kem. citronsyradt salt. Sparrman Fourcroy 144 (1795). Dalin (1850). Cleve Handlex. (1883). NF 20 (1896). — jfr AMMONIUM-, JÄRN-, MAGNESIUM-CITRAT m. fl.
Ssgr: CITRAT-HALTIG03~20. SFS 1900, Bih. nr 47, s. 5.
-LÖSLIG~20. särsk. i fråga om fosforsyra som finnes i tomasslagg o. andra fosfat: som löses af en svagt sur lösning af ammoniumcitrat. L. F. Nilson i LAHT 1884, s. 173. Man begär numera af en god tomasslagg, att af dess fosforsyra minst 75—80 % skola vara citratlösliga. 2 Uppf. b. 4: 72 (1899).
-LÖSLIGHET~002 l. ~200. jfr -LÖSLIG. A. Sjöström i LAHT 1895, s. 267.
-LÖSNING~20. Dens. Därs. 274. —
-METOD~02. Fosforsyra i gödslingsämnen skall bestämmas efter antingen molybdenmetoden eller citratmetoden. SFS 1895, Bih. nr 31, s. 2.
-SPECIES~200. Sparrman Fourcroy 144 (1795).
Spoiler title
Spoiler content