SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1907  
DANSMÄSTARSKAP dan3smäs1tar~ska2p l. 300~2, n.; best. -et.
(tillfällig bildn.) sysselsättning l. befattning som dansmästare; förhållande(t) l. egenskap(en) att vara dansmästare. Den bekanta skildringen af Mollbergs dansmästarskap. Atterbom Siare VI. 1: 121 (1852).
Spoiler title
Spoiler content