SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
DEMÖD (betoningen å det enda kända stället synes vara ∪ —), adj. adv. -ELIG (2 Saml. 13: 56 (1683)).
Etymologi
[sannol. bildadt ss. en sidoform till DEMÖDIG efter mönstret af sådana ordpar som BEHÄND BEHÄNDIG, ELÄND ELÄNDIG, UNDERDÅN UNDERDÅNIG]
(†) = DEMÖDIG 1. 2 Saml. 13: 56 (1683). Iagh .. är skyllig, / Ehr tacka demödeligh. Därs.
Spoiler title
Spoiler content