SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1912  
DIFFERENTIELL dif1erän1tsiäl4, äfv. -än1-siäl4, äfv. 4l, adj.; adv. -T.
Ordformer
(differentiel Forssell)
Etymologi
[efter fr. différentiel (se för öfr. DIFFERENTIAL)]
adj. till DIFFERENS: differential-. Differentiel tullbehandling. Forssell Stud. 2: 431 (1888); jfr DIFFERENTIAL-TULL. Differentiell refraktion (dvs. refraktion erhållen gm olika observationer) vid stellarfotografiska mätningar. Bergstrand Stellarfotogr. anv. 8 (1899). — särsk. [jfr eng. differential diagnosis, fr. diagnose différentielle] med. i förb. differentiell diagnos, differentialdiagnos. O. Glas i Frey 1841, s. 65. 2 NF 6: 294 (1906).
Spoiler title
Spoiler content