SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
DJUPLIGA, adv.
Ordformer
(diupeligha G. I:s reg. 8: 261 (1533))
Etymologi
[fsv. diuplika, diwplige, dywpelige; jfr ä. d. dyb(e)-lig(e), mnl. diepelike, mht. tieflîche, feng. déoplīce]
(†) = DJUPT. (Paulus har) alt thetta diwpligha grundat medh scriffterna. Förspr. på Rom. 6 a (NT 1526); jfr DJUP, adj. 6, 13, DJUPT 12. (Kristoffer Olsson) skreff .. ey nu så diupliga (dvs. utförligt, noga) vm några beförninger (dvs. angifvelser, anklagelser) som the mena och honum företagit haffua. G. I:s reg. 7: 235 (1531); jfr DJUPT 12. (Lybeckarna kunna) diupeligha nog beszinna .., att .. (bössor o. värjor) kostar peninge. Därs. 8: 261 (1533); jfr DJUPT 12.
Spoiler title
Spoiler content