SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
DORMITORIUM dor1mitω4rium, äfv. 3rium2, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[ytterst af lat. dormitorium, sofrum, af dormire, sofva (jfr DORMÖS)]
sofsal (i kloster, skola o. d.); afdelning (af kloster osv.) afsedd att sofva i. G. Dalin (1871). NF (1880). I öfre våningen (af Gråbrödraklostret i Ystad) låg dormitoriet, som .. varit så ordnadt, att en korridor .. löpte midt genom hela husets längd, på ömse sidor omgifven af en rad små celler. S. Curman hos Romdahl o. Roosval 95 (1913).
Spoiler title
Spoiler content