SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERHÄRMNING äf3ter~hær2mniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till EFTERHÄRMA. Lind (1749). särsk. konkret: efterbildning, imitation, kopia; i sht om konst- l. litteraturalster o. d. Det konsten frambringar, är blott en efterhärmning i smått (av naturen). Ödmann Anv. t. pred. 59 (1807). Defoes ”Life and surprising adventures of Robinson Crusoe” .. framkallade ett oräkneligt antal efterhärmningar. NF 4: 512 (1881). — särsk.
a) till EFTERHÄRMA a. Lyceum I. 2: 153 (1810). Alla de rörelser och handlingar (hos djuren), som hvarken äro resultatet af efterhärmning eller öfverläggning. Thorell Zool. 1: 140 (1860). Cederschiöld Rytm. trollm. 160 (1905). konkret. (Vissa interjektioner äro) afsigtliga efterhärmningar af ett dödt eller lefvande naturljud. Kræmer Enstafv. ord 79 (1882).
b) (föga br.) till EFTERHÄRMA b. Tekn. tidn. 1871, s. 6. Efterhärmning af korallgrenar. AHB 123: 66 (1885).
Ssgr: EFTERHÄRMNINGS-DRIFT. särsk. till a. Efterhärmningsdriften .. utöfvar den största makt på barnen. Arcadius Folkskoleped. 125 (1903).
-FÖRMÅGA. särsk. till a. Claëson 1: 207 (1858).
-SJUKA. Räddhoga för menniskor, .. fåfänga, svaghet, efterhärmnings-sjuka. Rademine Knigge 3: 52 (”62”) (1804).
Spoiler title
Spoiler content