SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1919  
EFTERSVÄRM äf3ter~svær2m, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8 (c); jfr d. eftersværm, eng. after-swarm, ävensom holl. nazwerm, t. nachschwarm]
(vanl. mindre) svärm som lämnar en bikupa efter den första (o. huvudsakliga) svärmningen, andra l. senare svärm (för året); motsatt FÖRSVÄRM. Triewald Bij 69 (1728). Från samma ställe kunna äfven Efter-svärmar gifvas, när flera Visar efter första svärmande qvarblifva, eller därstädes sedan utkläckas. Fischerström 1: 597 (1779). 2 NF 3: 216 (1904).
Spoiler title
Spoiler content