SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1919  
EFTERSÅ äf3ter~så2, v. -r, -dde, -tt, -dd. vbalsbst. -NING; jfr EFTERSÅDD.
Etymologi
[till EFTER- 8 c; tidigast uppvisat ss. vbalsbst. -NING; jfr d. eftersaa, t. nachsäen]
(i sht i pass. o. ss. vbalsbst.) verkställa en senare, kompletterande sådd (där den första o. egentliga sådden mer l. mindre misslyckats). Wikforss (1804; under nachsaat). Sträckor af flere tunnland (skogsmark) hade (vid såningen) misslyckats, och sedan blifvit lämnade utan eftersåning. Econ. annal. 1807, juni s. 24. Ettåriga vallar, som anses böra eftersås på våren. Tidskr. f. landtm. 1900, s. 60.
Spoiler title
Spoiler content