SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1919  
EFTERSÅDD äf3ter~sod2, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[till EFTER- 8 c; jfr ä. d. eftersaad, t. nachsaat]
användt ss. vbalsbst. till EFTERSÅ. (Om) betorna på ett eller annat ställe ej kommit jämt upp, bör en eftersådd ske. Forsberg Sockerb. 22 (1888). Om eftersådd af misslyckade fodervallar. Landtm.-bl. 1904, nr 7, s. 1 (rubrik). Skogsv.-fören. tidskr. 1910, s. 462.
Spoiler title
Spoiler content