SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
EMULGERA e1mulge4ra l. em1-, sällan -je4-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr EMULSION.
Etymologi
[jfr t. emulgieren; formellt av lat. emulgere, urmjölka, av e, ut, ur (se EX-) o. mulgere, mjölka (se MJÖLK), med bet. hämtad från EMULSION]
i sht kem. o. farm. uppslamma (ett olösligt ämne) i en vätska, göra en emulsion av (ngt); om vätska l. i en vätska löst ämne: upptaga l. hålla (ett olösligt ämne) uppslammat i fint fördelat tillstånd. Emulgerande ämnen, lättlösliga, slemmiga ämnen som användas vid beredande av en emulsion för att hålla det olösliga ämnet uppslammat. Gallan (har) .. egenskapen att emulgera fett. O. Hammarsten i UVTF 16: 87 (1875). Under den varmare årstiden kan det vara fördelaktigt att emulgera hartserna med vatten eller sprit. Ahlberg Farm. tekn. 213 (1899). (Såp- o. tvål-)lösningarnas förmåga att emulgera fett o. a. klibbiga ämnen. 2 NF 30: 488 (1920).
Spoiler title
Spoiler content