SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ENKELHET äŋ3kel~he2t l. 3-, i Skåne vanl., i Norrl. ofta, eljes sällan 40~1 (e`nkelhet Weste), r. l. f.; best. -en; pl. (i bet. 1) -er.
Etymologi
[jfr d. enkelthed (i bet. 1), nor. enkelhed (i bet. 3, samt i denna bet. inlånat i d.), holl. enkelheid (i bet. 1, 2)]
sbst. till ENKEL.
1) (numera knappast br.) motsv. ENKEL 1 o. 2: enskild sak, enskildhet, enskilt moment, detalj; enskilt väsen, enhet. (Man) tog .. miste om enkelheterne. C. A. Ehrensvärd Brev 2: 192 (1797). Alla högsta enkelheter / Har han (dvs. Gud) enat. Thomander 2: 610 (1828; gr. ἁπλότητας). Björkman (1889). Wenström o. Harlock (1904).
2) motsv. ENKEL 6. Självmedvetandets enkelhet. FKM 1: 37 (1806). Qväfvets enkelhet. Berzelius Kemi 3: 103 (1818). Den elementära enkelhet, som utmärker .. (barnets, vildens o. idiotens) primitiva själsyttringar. Schéele Själsl. 12 (1894).
3) motsv. ENKEL 7.
a) motsv. ENKEL 7 a. Myckenheten af hjulen (i ett ur) bidrager ej .. til verkets värde; tvärtom, den största vishet röjer sig uti sammansättningens enkelhet. Ödmann IVetA 1784, s. 7. För enkelhets skull lägger man äfven här det engång antagna längdmåttet till grund. Lindelöf An. geom. 1 (1864). (Vår) indelning och uppställning .. torde .. förete en änkelhet, som dock icke är torftig. Lyttkens o. Wulff 1 Ljudl. IV (1885). — särsk.
α) (mindre br.) motsv. ENKEL 7 a α: öppenhet, uppriktighet. (Lat.) Simplicitas .. (sv.) enkelhet, upriktighet. Ekblad 283 (1764). Nordforss (1805).
β) motsv. ENKEL 7 a β: enfald, barnslighet; dumhet. Lindfors (1815; med hänv. till enfald). Detta .. beror (mer) på enkelhet i förståendet än på ren illvilja. Vetterlund Stud. o. dikt. 46 (1901).
b) motsv. ENKEL 7 b. Den enkelhet (om jag således får öfversätta det Fransyska och så mycket betydande ordet simplicité) i tankar och uttryck, som altid utgjör .. fullkomligheten af alla större verk. SvMerc. 6: 49 (1760). Ser jag saken i sin nakna enkelhet så bör jag erkänna att ... Tegnér (WB) 4: 388 (1824). Den smakfulla enkelheten i hennes kostymering. Heidenstam End. 24 (1889). — jfr VARDAGS-ENKELHET.
c) motsv. ENKEL 7 e: anspråkslöshet, tarvlighet. En republikansk, spartansk enkelhet. Kom hem med mig och ät middag i all enkelhet. (Prästgården i) Reslöf lär .. påminna om (den kristna) Församlingens primitiva enkelhet. Tegnér (WB) 4: 321 (1823). Fru öfverstinnan har .. lofvat försöka om hon kan trifvas här i vår enkelhet. Hedenstierna Fru W. 25 (1890). Bröllopet försiggick i all enkelhet. De Geer Minnen 1: 129 (1892).
Spoiler title
Spoiler content