SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ENTHÅLLA, v.
Etymologi
[efter t. enthalten; jfr ENT- o. HÅLLA]
(†)
1) tr.: undanhålla (ngn ngt); hålla tillbaka. Så kan Jagh E(ders) F(urstlige) N(åde) icke äntthholle att här wedh slotet (gått så o. så till). FH 4: 350 (1558). RP 6: 547 (1636).
2) refl.
a) hålla sig undan. GR 14: 142 (1542).
b) avhålla sig (från ngt), avstå (från ngt); konstruerat såväl med prep. från som med tvenne obj. GR 28: 528 (1558). OxBr. 1: 144 (1620). Biogr. lex. 11: 81 (i handl. fr. 1689).
Spoiler title
Spoiler content