SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ENTOILAGE, r. l. m.; pl. -er.
Etymologi
[av fr. entoilage]
(†) eg.: linneväv med vidsydda spetsar; visst slags franska trådspetsar. Synnerberg (1815). — elliptiskt för ENTOILAGE-MANSCHETT. Kexél 2: 148 (1780). Dens. 1: 206 (1789).
Ssg: ENTOILAGE-MANSCHETT. (†) spetsmanschett. Ågerups arkiv (i handl. fr. 1772).
Spoiler title
Spoiler content