SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ENTOMO- än1tomo- l. -tå-, äv. -tω-, l. -må-, äv. -mω-.
Etymologi
[av gr. ἒντομον, insekt, av ἐν, i, o. stammen i τέμνειν, skära]
i följande ord.
ENTOMOLOG, m.||ig. [jfr t. entomolog] person (i sht vetenskapsman) som ägnar sig åt studiet av insekterna, insektkännare. VetAH 1789, s. 76.
ENTOMOLOGI, r. (l. f.). vetenskap(en) om insekterna. Linné Bref I. 1: 151 (1754).
ENTOMOLOGISK. adj. till ENTOMOLOG o. ENTOMOLOGI. Statens entomologiska anstalt. LittT 1795, s. 121.
Spoiler title
Spoiler content