SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ENTRÉ aŋtre4, r. (f. Lundell) ((†) n. LejonkDr. 93 (1689)); best. -en l. -n; pl. -er. Anm. Stundom användes i bet. 3 den fr. pl. entrées. Hagdahl Kok. 55 (1879).
Ordformer
(entrieè LejonkDr. 93 (1689))
Etymologi
[av fr. entrée, till entrer, inträda (se ENTRERA)]
1) (i sht i salongsmässigt språk l. med skämtsam anstrykning; jfr dock nedan) inträde, stundom: intåg (i sht inför åskådare o. under mer l. mindre högtidlig form). Hans Zariske Maj:tz entree (i Moskwa). HH XVIII. 4: 36 (1709). Han gjorde sin entré (i salongen) förträffligt. Rydelius Dostojevski Id. 2: 305 (1919). — särsk. (fullt br.) om skådespelares, sångares osv. inträde på scenen; motsatt: sorti. Allm. Journ. 1814, nr 254, s. 2. Regl. f. K. theat. 1834, s. 19. Hon påstod, att han ej passat på sin entré, så att hon hållit på att komma af sig. PT 1908, nr 212 A, s. 3.
2) i uttr. komisk entré, om clownnummer på ett cirkusprogram.
3) [jfr fr. entrée (de ballet)] (†) (mellan)parti av en balett (där nya dansande uppträda). LejonkDr. 93 (1689). (De) danste en antré såm war ret artijg. HSH 6: 180 (1699).
4) kok. rätt som serveras i början av en måltid (före steken). Fåår-fierding till entreé. Rålamb 14: U 1 a (1690). Hagdahl Kok. 70 (1879).
5) (numera föga br.) början, begynnelse. Nyrén Charakt. 49 (c. 1765). Vid entrèen til det nya året. SP 1779, s. 44.
6) rätt till inträde, tillträde; förr äv. i pl. Föreningsmedlemmar äga fri entré. Denna Stads och orts .. Herrskaper (inviterades) til en Venetiansk bal emot 32 s(killing) för entreen. SP 1780, s. 120. Fria Entreer. Därs. 1809, nr 45, s. 4. — särsk.
a) [jfr motsv. anv. av fr. entrées, pl.] (förr) i pl., om rätt l. privilegium att inträda i vissa rum vid hovet, t. ex. konungens sängkammare. (De personer av hovet) som hafva entréer uti konungens rum. G. J. Ehrensvärd Dagb. 2: 32 (1780). Leopold 2: 278 (1800, 1815).
b) (†) bildl., i förb. hava entré hos ngn, hava vunnit insteg hos ngn l. blivit familjär med ngn. Jag kunde ej märka, at han hade mer entré hos Y än alla andra. Elof Tegnér (1802) hos Wrangel TegnKärlekss. 233.
7) inträdesavgift. 25 öres entré. Entré 1 krona. Man tog för hög entré till festen. Andersson Frem. ord (1845).
8) ingång; förstuga, försal, vestibul; porthus; i sht om ingång som gör sig gällande i arkitektoniskt hänseende. Biljetter erhållas vid entréen. Ekipaget körde fram till stora entréen. DA 1808, nr 1, s. 3. Ett holländskt småstadshem med den hvita, luftiga entrén. Levertin 23: 217 (1906). — jfr HUVUD-ENTRÉ.
9) spelt. om de kort vilka spelaren behåller vid köp i vira l. lomber, ingång. Düben Lyck. talisman 5: 28 (1818). Essén Vapenaffären 175 (1917).
Ssgr: (6) ENTRÉ-AVGIFT. LBÄ 5—6: 147 (1797).
(6) -BILJETT. inträdesbiljett, inträdeskort. SP 1779, s. 1038.
(8) -BYGGNAD. TT 1895, Allm. s. 166.
Spoiler title
Spoiler content