SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
EUDEMONISM äv1demonis4m l. ä͡u-, stundom -dä-, äv. -må- l. -mω-, r. (m. Dalin (1871)); best. -en.
Ordformer
(-dem- JournLTh. 1809, nr 79, s. 3, osv. -däm- (-dæm-) JournSvL 1801, s. 421, PT 1905, nr 122 A, s. 3)
Etymologi
[ytterst av gr. εὐδαιμονία, lycka, till εὐδαίμων, lycklig, eg.: som har en god ”daimon”, av εὐ- (se EU-) o. δαίμων, gudomlighet (se DEMON)]
filos. åsikt som grundar etiken på människans strävan efter (sinnlig) lycka. JournSvL 1801, s. 421. Ahlberg Världsåsk. 126 (1918).
Spoiler title