SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
-FÄRDIG ~fæ2rdig, adjektivsuffix.
Etymologi
[fsv. -færdhoger; jfr d. -færdig; dels av mnt. -verdich o. t. -fertig (delvis med anslutning till FÄRD i bet. handlingssätt, beteende o. d.), dels i några fall utvecklat ur FÄRDIG, adj.; se vidare under de enskilda orden]
i vissa ssgr, numera uppfattat ss. ren avledningsändelse, ofta liktydigt med -SAM l. -AKTIG; se BLYG-, BOT-, FRID-, HÖG-, IL-, LÄTT-, RÄTT-, SANN-, SEN-, SPAK-, STILL-, TJÄNST-FÄRDIG.
Spoiler title
Spoiler content