SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FÄRING 3riŋ2 l. 3-, m.||f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(färing 1872 osv. färning 1847)
Etymologi
[jfr d. færing, ävensom isl. færeyingr, avledn. till isl. Færeyar, av fær, får, o. ey, ö]
invånare på Färöarna, färöbo; jfr FÄRÖING. Nilsson Fauna 1: 611 (1847). Klinckowström BlVulk. 1: 29 (1911). Engström Häckl. 63 (1913).
Spoiler title
Spoiler content