SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FÄRÖARNA 3r~ø2arna l. 3r~, sbst. pl. best.
Etymologi
[jfr FÄRING]
en i Atlantiska oceanen belägen, till Danmark hörande ögrupp.
Ssgr: A: FÄRÖ-BO, m.||ig. (-öie- 1697) invånare på Färöarna, färing. Peringskiöld Hkr. 1: 606 (1697).
-STEG. (i fackspr.) danssteg tillhörande den färöiska sångdansen. SånglekNääs 1: 134 (1905).
B (†): FÄRÖIE-BO, se A.
Avledn.: FÄRÖING, m.||ig. färöbo, färing. Cederschiöld Framtidssv. 91 (1917).
FÄRÖISK. adj. till FÄRÖARNA l. FÄRÖING l. FÄRÖISKA. Peringskiöld Hkr. 1: 607 (1697). Den färöiska sångdansen. Åkesson Fär. 106 (1911).
Spoiler title
Spoiler content