SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GALOSCH galoʃ4, r. l. m., i bet. b m.||(ig.) ((†) f. Heinrich (1814), Lindfors (1815)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(gal(l)- GT 1788, nr 11, s. 4 (: Fruntimers Galoche) osv. kal(l)-, cal(l)- 17681829. förr äv. skrivet -oche, stundom -otsch- l. -og-. Anm. En förvanskad form grålåskor, pl., förekommer hos Columbus Ordesk. 7 (1678))
Etymologi
[liksom d. galoche av fr. galoche, urspr.: sko l. sandal av trä, l. t. galosche (ä. t. ka-); jfr eng. galosh (go-); av oviss härledning]
(förr av läder, numera av gummi gjord) yttersko (använd till skydd mot väta, smuts l. kyla). Ett par galoscher. Mina galoscher äro ett nummer för stora. Svenska, ryska galoscher. Tunna, fodrade galoscher. Gå med l. utan galoscher. Taga på, taga av sig galoscherna. Få galoscherna bortbytta. Posten 1768, s. 367. Ett par Galoger med beslag på kapporne hvarest urhålkning är gjord för sporrar. VexiöBl. 1830, nr 4, s. 4. Lyckans Galoscher. Andersen Sag. 267 (1850; sagotitel). KatalOscaria 1927, s. 59. — jfr BARN-, DAM-, GUMMI-, HERR-, LÄDER-, STÖVEL-GALOSCH m. fl. — särsk. i överförd l. bildl. anv.
a) (vulg.) i uttr. galoscherna passar, det passar; i sht i frågande sats: passar det? är ni nöjd? Nordström Landsortsb. 20 (1911).
b) (vard. o. skämts., numera mindre br.) om person: gosse, prisse, ”gynnare” (ngn gg äv. om yngre kvinna), vanl. i kamratligt tilltal i uttr. gamla galosch! Det vore mycket roligt att höra något närmare om dig, gamla galosch. Tavaststjerna Barnd. 251 (1886). Söderhjelm Brytn. 16 (1901). jfr Cederschiöld Skriftspr. 119 (1897). — jfr HEDERS-GALOSCH.
Ssgr: GALOSCH-BOKSTAV~02 l. ~20. initial till ägarens namn (avsedd att anbringas i galoschens botten). VexiöBl. 1845, nr 36, s. 4.
-FABRIK.
-FACK. jfr FACK, sbst.1 4.
-HAKA, r. l. f. [jfr fr. menton de galoche] (i vissa trakter, vard.) starkt utskjutande haka; jfr -MUN a.
-HYLLA, r. l. f.; jfr -FACK. Strindberg Fjerd. 30 (1877).
-MUN.
a) (i vissa trakter, vard.) starkt utskjutande underkäke; jfr -HAKA.
b) i sht tandtekn. bitning varvid den framskjutande underkäkens tänder täcka övertändernas framsida.
Spoiler title
Spoiler content