SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GEN- ssgr (forts.):
GEN-VERDELIGEN, -VERDIG, -VERDIGHET, se GEN-VÖRDELIGA, -VÖRDIG, -VÖRDIGHET.
(6) -VIKT. [jfr holl. tegenwicht, t. gegengewicht] (†)
1) motvikt; äv. bildl. En genwicht emot Hollands och Danmarks .. macht till Siösz. Nordin Krigsh. 1: 65 (i handl. fr. 1659). Cederhielm PVetA 1740, s. A 4 a.
2) (†) jämvikt. Hvad genvicht eller ballance tu eller flere land emellan bör hållas i handelen. HT 1896, s. 74 (c. 1650). Risingh Kiöph. 105 (1669).
(4) -VILLIG. [jfr t. widerwillig] (†) motvillig, gensträvig. Salander Gårdsf. 16 (1727).
-VILLIGHET. (†) sbst. till GEN-VILLIG. Utan Tresko och Geenwillighet. Stiernman Riksd. 2046 (1689).
(6) -VILLKOR. [jfr t. gegenbedingung] (†) ss. gengäld för beviljad förmån uppställt villkor. HSH 9: 279 (1743). Höpken 2: 170 (1752).
-VORDELIGEN, -VORDIG, -VORDIGHET, se GEN-VÖRDELIGEN, -VÖRDIG, -VÖRDIGHET.
(7 b) -VUXEN, p. adj. (†) igenvuxen. Rågången .. var föråldrad, genvuxen och osäker. VDAkt. 1773, nr 739.
-VYRDIG, -VYRDIGHET, se GEN-VÖRDIG, -VÖRDIGHET.
Spoiler title
Spoiler content