SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1929  
GNOMISK gnå4misk, adj.
Etymologi
[jfr t. gnomisch, ävensom gr. γνωμικός; bildat till GNOM, sbst.2]
(i sht litt.-hist.) som tillhör l. utmärker l. liknar en gnom o. d. l. som författar l. utgöres av gnomer; sedelärande i aforistisk form. Gnomisk diktning, poesi, skald. Gnomiskt innehåll. Gnomisk aorist (språkv.), i allmänna utsagor använd aorist (betecknande ngt som brukar ske). Hammarsköld SvVitt. 1: 120 (1818). (Salomos Predikare) måste .. såsom af gnomiskt innehåll sannolikt föras närmare Salomos tid än Usie. Agardh ThSkr. 1: 4 (1842, 1855). Cavallin GrSynt. 89 (1879). Knös Grec. 43 (1898).
Spoiler title
Spoiler content