SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GRATULATION grat1ulatʃω4n l. -ɯ-, l. -aʃ-, l. 01—, r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr dan. o. t. gratulation, av lat. gratulatio (gen. -ōnis), avledn. av gratulari (se GRATULERA)]
1) (†) glädjebetygelse; jfr GRATULERA 1. Altså skildes the åth medh stoor gratulation, frögd, hand- och famtagh. RelRatifFredMünster 1649, s. A 1 b. Widekindi KrijgH 28 (1671).
2) lyckönskan; förr äv. konkret: lyckönskningsskrift; jfr GRATULERA 2. Hjärtliga gratulationer! Framföra sina gratulationer. Sigfridi D 1 b (1619). Sedan Brud-Paret emottaget gratulationerne. SP 1780, s. 171. Han (har) skrifvit en Gratulation. Ristell Vis. 2 (1787). Nordensvan ELundgren 258 (i handl. fr. 1864). Hallström Händ. 214 (1927). — jfr FÖDELSEDAGS-, NAMNSDAGS-GRATULATION m. fl. — särsk.
a) (†) i uttr. avlägga gratulation, framföra lyckönskan; göra ngn en gratulation o. d., framföra en lyckönskan till ngn. Der på giorde Ståtth. Christoffer Ribbing på .. (adelns) wegnar Landtmarskalken (som blivit utnämnd till riksråd) en synnerlig gratulation. RARP 1: 68 (1628). Stadens förnämste Invånare hade hos Prins Fredric aflagt gratulation, i afseende på Dess födelsedag, som den dagen inföll. GT 1788, nr 62, s. 3.
b) (†) i uttr. gratulation över ngt, lyckönskningsskrift med anledning av ngt. Gratulation öfver Landmarsk. Hr Gr. Carl G. Tessins förrättade Landm. Embete. Benzelstierna Cens. 96 (1739).
Ssgr (i allm. till 2): GRATULATIONS-BREV. brev som innehåller lyckönskan. Biurman Brefst. 35 (1729).
(1) -CEREMONI. (†) om hälsningsceremoni. FörbundzInstrStBr. 1661, s. A 4 a. —
-KORT, n. Freja 1885, s. 179. Med gratulationskort afses ej blott sådana kort, å hvilka finnes tryckt lyckönskan, utan äfven andra, som synbarligen hafva samma användning, t. ex. blomsterkort. VaruförtTulltaxa 1: 153 (1912).
-KRANS. särsk. (förr, i vissa trakter) om krans av konstgjorda blommor, omgivande en skriven lyckönskan o. infattad i glas o. ram, vilken överlämnades på ngn bemärkelsedag, särsk. på andra lysningsdagen. Gratulationskransar .. voro på modet under 1850-och 60-talen. Nilsson FolklFest. VI (1915).
-SKRIFT. (föga br.) lyckönskningsskrift; gratulationsskrivelse. Rydén Pontoppidan c 2 a (1766). ASScF VIII. 2: 342 (1867).
-SKRIVELSE.
-VERS. Alopæus BorgåGymn. 236 (1807).
Spoiler title
Spoiler content