SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GRID, sbst.2, n.; best. -et.
Etymologi
[sannol. felaktigt. Vissa yngre handskrifter ha grundet l. grunden]
(†) råd, uppmaning? Att the ingelunde skulle låta komma Staden i Konung Cristierns händer, vtan the skulle förmoda att Rijket motte innan en kort tijdh komma till förlosning och frijheet igen. Thetta gridet gaff han them .. medh flere ord för. Svart G1 9 (1561).
Spoiler title
Spoiler content