SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GREVÖL, n.
Ordformer
(greföhl)
Etymologi
[sv. dial. (Kåkind, Västergötl.) grevöl; ordets senare led är ÖL, gille; första ssgnsledens härledn. är oviss]
(†) sammanskottsgille. Det så kallade greföhl, hopöhl eller drängöhl .. består deruti at drängar skjuta tilsammans malt och låta brygga dricka af, och .. komma så tilsammans hos den, som detta i förvar hafver. VgFmT III. 3—4: 51 (1784).
Spoiler title
Spoiler content