SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GRIFT grif4t, sbst.2, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[sannol. en försvenskning av d. grøft, till grøve (se GRÖPA), föranledd av motsvarigheten mellan GRIFT, sbst.1, o. dan. grøft, grav]
(företrädesvis i ssg) griftgryn. TT 1881, s. 56.
Ssg: GRIFT-GRYN. benämning på ett slags fina vetegryn. Hvetegryn (äfven kallade grift- eller semoliegryn). Ribbing BarnFostr. 97 (1892). TLev. 1913, nr 38 A, s. 2.
Ssg: griftgryns-gröt.
Spoiler title
Spoiler content