SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GYLLEN jyl4en, sbst.2, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[till GYLLEN(E), adj., o. syftande på blommornas färg]
1) (ört av) släktet Erysimum Lin. Fries BotUtfl. 3: 219 (1864). Kindberg SvNamn 23 (1905). — jfr BÄRG-, ÅKER-GYLLEN.
2) av Landtbruksstyrelsen föreslaget namn på örtsläktet Barbaræa R. Br. NormFört. 27 (1894). — jfr BLEK-, SOMMAR-GYLLEN.
Spoiler title
Spoiler content