SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GÄLL gäl4, sbst.4, n. ((†) f. Schultze Ordb. 1482 (c. 1755)); best. -et; pl. = ((†) -er KyrkohÅ 1900, s. 183 (1660)).
Ordformer
(geel 1525. gæl 1527. gäll (gell, giäll) 1523 osv. geeld 1525. gäld (g(i)eld, giäld) 15231874. geldt 1544)
Etymologi
[fsv. giæld, inkomster av prästerlig befattning, pastorat; jfr d. gæld; eg. samma ord som GÄLD, sbst.1 1]
pastorat (bestående av en l. flera socknar). — jfr BOND-, BÖNEHUS-, DEKAN-, DJÄKNE-, KAPELL-, KAPLANS-, KLOCKAR(E)-, KYRK-, PREBENDE-, PREDIKO-, PROST-, PRÄST-, REGAL-GÄLL m. fl.
a) om pastorat betraktat ss. en kyrkoherdes värksamhetsfält; kyrkoherdebefattning (ofta särsk. med tanke på de med befattningen förenade inkomsterna). Han har fått ett godt, indräktigt gäll. GR 1: 64 (1523). Ther thet betsta stictet eller gellet är, ther faar man mest epter. OPetri 1Post. 49 a (1528). Dhen som haar Bispen til Moorbroor, han får snart Giäld. Grubb 130 (1665). Feta gäll. Molin FrÅdal. 171 (c. 1895). Prästlöneregleringskommittén har .. föreslagit .. (Tärendö kapellförsamlings) skiljande från Pajala pastorat för att bilda eget gäll med endast kyrkoherde. NDAVL 1910, nr 83, s. 2.
b) (numera föga br.) om ett pastorats geografiska område. Inge Pederson i Quenem .. bodhe her i gellet. VgFmT I. 10: 37 (1538). Then vnderliga Swamp, som vpwexte i .. Yllesta gield. Swedberg Schibb. 216 (1716). Det ringer till otta från gäll till gäll / för rik mans slott och för fattig mans tjäll. Fredin Dikt. 107 (1884).
c) (föga br.) i överförd anv., om invånarna i ett pastorat. Dackens partij .. upreeste tu gield i Kindh, som våre vederrede at nederleggie k(onung) G(ustavs) krigxfolck. HH 20: 80 (c. 1580). Nuu kunna uti een Sochn flere fattige infalla, ähn han föda kan: hielpes då heela Giäldet åth att föda dee fattige. RARP 4: 636 (1651). Hvad gick det på vårt gäll för nöd? CVAStrandberg 1: 260 (c. 1870).
Ssgr: GÄLL-GIFT, f. (†) bortgivande av pastorat. SynodA 2: 31 (1585). Stiernman Riksd. 361 (1586).
-STÄMMA, r. l. f. (i fackspr.) gemensam kyrkostämma för ett helt pastorat, pastoratsstämma. SFS 1837, nr 50, s. 6. NDAVL 1909, nr 286 A, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content