SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GÖTEBORGS- jöt1ebor3js~ l. 1t-.
Etymologi
[av stadsnamnet GÖTEBORG]
i ssgr: i l. från l. utmärkande för Göteborg, göteborgsk.
Ssgr: GÖTEBORGS-BO, m.||ig. (tillf.) göteborgare. 2RA 1: 425 (1723).
-SYSTEM. system för försäljning (tidigast bl. utskänkning) av alkoholdrycker, vilket i större omfattning tillämpats först i Göteborg (från o. med 1865) o. varmed man avser att göra nämnda värksamhet mindre samhällsskadlig därigm att den anförtros åt särskilt för ändamålet bildade bolag som erhålla skälig ränta på aktiekapitalet, men för övrigt avstå vinsten åt det allmänna. Lundin NSthm 77 (1887). SvH 10: 286 (1909).
-VITS. SöndN 1863, nr 50, s. 4. ”Göteborgs-witzen” är .. hufvudsakligast ordlek .. en ordlek, der ljudlikheten är allt, meningen intet. Därs. 1866, nr 27, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content