SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HELL, sbst.2, n.?
Ordformer
(anträffat bl. i formen häld)
Etymologi
[trol. lånat av Spegel från d. held i motsv. bet.; samma ord som HELL, sbst.1]
(†)
1) (hälso)tillstånd. Puls-Ådrar .. vjsa Helsans Häld när the slå up och neder. Spegel GW 254 (1685).
2) behag, fägring. Een Qwinna hafwer Häld från Hufwud och til Foten (i motsats till mannen). Spegel GW 263 (1685).
Spoiler title
Spoiler content