SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOPPSA, sbst.1, f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[trol. till HOPPA, v.1, med anslutning till ord som SLAMSA, sbst.; jfr östsv. dial. hoppaskutta, glad o. mycket livlig kvinna, samt HOPPA, sbst.1, HOPPETOSSA 2 a β]
(i Finl., vard.) slamsa, slampa. FoU 15: 48 (1902).
Avledn.: HOPPSIG, adj. (i Finl., vard.) slamsig. FoU 15: 49 (1902).
Spoiler title
Spoiler content