SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÄCKEL häk4el, sbst.1, n.; best. häcklet häk4let.
(mera tillf.) vbalsbst. till HÄCKLA, v.1 2: häcklande; äv. konkretare: ngt (tal, uttryck) varmed ngn häcklas. Strand Tidsfördr. 2: 93 (1763). Blomberg Lennep 2: 306 (1868). Jag ville icke höra på deras häckel öfver Andrées ballongfärd. Strindberg GötR 280 (1904).
Spoiler title
Spoiler content