SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IFALL ifal4, äv. (starkt vard.) FALL fal4, konj.
Ordformer
(fall 1847. ifall (ifal) 1636 osv.; i äldre tid ofta skrivet ss. två ord)
Etymologi
[jfr d. ifald, t. im fall(e), falls; av uttr. i fall, se FALL XII 6]
1) inledande en konditional bisats: för den händelse; om, såvida, därest.
a) (numera bl. starkt vard.) i förb. ifall att l. uti fall att, ngn gg äv. ifall om, förr äv. ifall där, för den händelse att, under förutsättning att. RP 8: 279 (1640: Uti fall att). Ifall at Himmlen helsan min behagar, / Förtröstar Jagh at han min resa lagar / Snart hijt igen. Lucidor (SVS) 6 (c. 1670). I fall om Gudh skulle modheren innan dess medh döden hädankalla. BoupptSthm 25/6 1675. Men i fall dher han Skulle komma i annat giffte och hans hustru lefde honom effter, då skall (osv.). Därs. 26/3 1676. Landsm. VI. 6: 110 (1888). Östergren (1928).
b) (numera, utom i poesi, ngt vard.) utan åtföljande att l. om l. där. Ifall jag kunde, skulle jag hjälpa honom. Han är inte svår att komma överens med, ifall man bara tar honom på rätta sättet. I fall Cantzleren är borta, måste han (dvs. secretarius status) alle commissioner förrätta. RP 6: 219 (1636). I fall det tilhör en klok man at rådfråga, så följer at endast en narr kan råda. Kellgren 3: 216 (1793). Håll stånd i fall du vågar! Hagberg Shaksp. 1: 63 (1847). Jag (skall) försöka att komma, ifall jag icke blir för skral. Fröding Brev 68 (1889). — särsk.
α) (numera knappast br.) i elliptisk sats, i uttr. ifall icke, om icke. Det är sannerligen svårt för en uplyst man, i fall icke omöjeligt, at (etc.). Kellgren 3: 267 (c. 1780). Leopold 6: 328 (1813).
β) (†) i förb. om ifall, om, därest. Om i fall Stångewinderepet skulle gå af. Rosenfeldt Tourville 95 (1698).
2) (†) inledande en koncessiv bisats, i förb. ifall — skönt, änskönt, även om. Doch är .. (turken) them Spanskom icke så synnerligen förskräckeligh, .. effter tilförszlen til Siös för then fiendtlige armeén, i fall hon skönt posto fattat hade (i Spaniens italienska besittningar), lätteligen kunde affskuren blifwa. Brask Pufendorf Hist. 85 (1680).
3) (starkt vard.) inledande indirekt frågesats: huruvida, om. Janson Par. 230 (1900). Florio frågar honom .. ifall han skulle rygga tillbaka (för döden, om hans maka ginge förut). Nilsson SvRom. 166 (1916). SvD(A) 1932, nr 112, s. 8.
Spoiler title
Spoiler content