SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
I, prep. o. adv.2 ssgr (forts.; jfr anm. sp. 38):
I-MATA; -ning. (i fackspr., särsk. tekn.) inmata. JernkA 1882, s. 172. Skytteln (på en viss mekanisk vävstol) innehåller ett litet spolmagasin .. med själfvärkande imatning. GHT 1895, nr 218, s. 4. Kontinuerlig imatning af bränslet. LB 4: 131 (1904). jfr BRÄNSLE-IMATNING.
Ssgr (i fackspr., särsk. tekn.): imatnings-tratt. -öppning.
Spoiler title
Spoiler content