SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IMAGO ima4gω, r. (l. m.); best. -n (Thomson Insect. XI (1862) osv.); i best. anv. äv. utan slutartikel.
Etymologi
[av lat. imago (gen. imaginis), bild (eg.: avbild), skapnad; ss. entomologisk term först användt av Linné i SystNat. 1: 535 (1766). — Jfr IMAGINATIV, IMAGINERA, IMAGINÄR, ävensom IMITERA]
entomol. fullt utbildad, könsmogen insekt (som befinner sig i det sista stadiet av sin förvandling); närmast motsatt: larv. Dahlbom Insekt. 260 (1837). Den fullständigt utbildade insekten, imagon, .. har (icke) något annat att leva för än släktets fortplantning. Hammarström Sportfiske 130 (1925).
Spoiler title
Spoiler content