SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-DIKA, -ning. (i fackspr.) omgiva l. förse (ett stycke mark o. d.) med diken. Rosensten Skog. 30 (1737). Sedan en teg är indikad, utföras genast dikesbankarne. MosskT 1893, s. 546.
Spoiler title
Spoiler content