SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-LÄCKA, äv. -LÄKA, v.1, -ning. gm läckning komma in, läcka in. Det inläkta vattnet. Holmberg Nordb. 172 (1852). Inläckande luft. 2NF 33: 1071 (1922).
-LÄGER. [jfr d. indlager; av mnt. inleger, inlager, l. ä. t. einläger, einlager, av in, ein (se IN) o. leger, läger, lager (se LÄGER); jfr INLÄGGA 5 d] (†) eg.: på grund av gäld påtvungen arrestliknande vistelse i anvisad bostad, ”husarrest” o. d.; anträffat bl. i bildl. anv., om ofrivillig vistelse inomhus. December .. Podagricis warder åter igen Inlägret ankunnat, Gud gifwe Tolamodh. Voigt Alm. 1686, s. 26.
Spoiler title
Spoiler content