SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INLÄGGNING in3~läg2niŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till INLÄGGA. — jfr INLÄGG. — särsk.
1) till INLÄGGA 2; i sht konkret, särsk. om inlagt parti i ett föremål. Aspelin Fl. 51 (1749). Sybord med inläggningar. TT 1871, s. 170. (Kruse) petade .. på en inläggning av rosenträ. Hallström Händ. 107 (1927). — jfr BUXBOMS-, ELFENBENS-, EMALJ-, MOSAIK-, PORFYR-, PÄRLEMOR-INLÄGGNING m. fl.
2) till INLÄGGA 3 a; särsk. konkret: konserv. Warg 330 (1755). För sina inläggningar af anjovis och sill i gaffelbitar m. m. (har han) erhållit .. guldmedalj. VL 1895, nr 229, s. 2.
3) till INLÄGGA 5; särsk. (i sht i fråga om ä. förh.) till INLÄGGA 5 b: inkvartering. G1R 4: 275 (1527).
4) till INLÄGGA 10; särsk. bärgv. till 10 b, om införande på gruvkartan av gm gruvmätning bestämda punkter o. mått; äv. konkret, om var särskild av dessa punkter osv. som inläggas på gruvkartan. Rinman (1788). Horneman Markscheid. 12 (1802). JernkA 1825, 2: 71.
5) till INLÄGGA 15; särsk. konkret, om inlagt veck l. parti av ett klädesplagg. Holmberg 2: 673 (1795). NJournD 1858, s. 76.
Ssgr: INLÄGGNINGS-ARBETE~020, äv. ~200. särsk. till 1; äv. konkret. (Idegranen) har en fin och vacker ved, som begagnas till inläggningsarbeten. Agardh (o. Ljungberg) III. 1: 143 (1857).
(4) -PUNKT. bärgv. jfr INLÄGGNING 4. Rinman 1: 863 (1788).
(2) -VÄTSKA. (i fackspr.) konserveringsvätska. UpsLäkF 1867—68, s. 272.
Spoiler title
Spoiler content